Buddhism citat

Citat från Judy - 20 års erfarenhet av buddhistiska studier

Inom buddhismen är ingenting helt rätt eller fel, eftersom det finns alltid olika sidor eller perspektiv av en fråga eller ett tillstånd.