Buddhism

Är casinospel tillåtet inom buddhismen?

Målet med att studera den Buddhistiska läran är att tillämpa den i vårt dagliga liv och leva efter dess villkor. Många människor separerar gärna lärorna som antingen andliga eller ädla teorier, men vad essensen av undervisningen inom buddhismen egentligen handlar är väldigt enkelt, det handlar om det simpla, enkla och vardagliga. Dessa lärdomar är inte till för att lära oss vad man inte ska göra eller vad man ska göra i huvudsak som en befallning, utan de handlar snarare om att lära oss att tänka efter innan vi gör något.

Att till exempel spela online poker eller black jack om pengar är bara ett sätt att tjäna pengar på, och läran handlar i huvudsak inte om sättet du tjänar pengarna på, utan om din medvetenhet om hur viktigt och hjälpande för dina medmänniskor som ditt arbete är. Kortfattat kan man säga att det smakfråga, buddhismen förbjuder inget, men jämfört med de flesta vanliga jobb så skulle en buddhist antagligen anse pokerspel som ett girighetsorienterat typ av arbete.