Islam

Är casinospel tillåtet inom islam?

Vad är visdomen bakom det islamiska förbudet mot hasardspel som texas holdem och olika spel som finns på kasinon?
"Hasardspel inom islam ses som haram (haram = inte tillåtet) eftersom Allah har förbjudit det. Allah säger (tolkning av versen): TROENDE! Rusdrycker (alla typer av alkoholhaltiga drycker) och spel om pengar, alla hedniska bruk (offer för idoler, etc.) och al-Azlam (pilar för att söka lycka eller vägledning i beslut, inkl. även spådomskonster) är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant (vilket strikt innebär allt), för att det skall gå er väl i händer. Djävulen vill med hjälp av rusdrycker (alkoholhaltiga drycker) och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Allah och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra (med allt detta)?"
al-Maa'idah 5:90-91