Judendom citat

Citat från judiska tidskrifter

Proffesionella spelare blev diskvalificerade som domstolsvittnen på grund av judisk lag. Deras vittnesmål klassades som "otjänliga" eftersom rabbinerna ansåg att deras leverne till skillnad från andra jobb, inte gjorde något för att "främja nytta" i samhället.